1.DOST 2019

1. Giriş

DOST yönetim kurulu olarak www.dostdidim.com web sitesindeki bilgi ve kurallar sürekli güncel tutulacaktır. Web sitemizde yayınlanan kurallar olabilecek kural güncellemeleri nedeniyle resmi olmayan kurallar olarak kabul edilecektir.
Resmi kurallar yarışma öncesi kayıt kabulünde takım liderlerine teslim edilecektir.
Tüm katılımcılar turnuvaya katılarak kendilerine teslim edilen resmi kuralları kabul etmiş sayılırlar.
Bu turnuva katılımcıların gönüllü olarak katıldıkları centilmenlik, doğaya ve bireylere saygı gibi değer ölçülerine sahip, kendine özgü geliştirilmiş kuralları olan sportif bir yarışma etkinliğidir.
Dolayısı ile bu etkinliğin amacı çok balık tutmanın ötesinde gerek katılımcılar gerek ulusal ve sosyal medya aracılığı ile doğa ve çevre bilinci ve farkındalığı yaratarak sürdürülebilir balıkçılık ve sürdürülebilir çevre ile geleceğimizi korumak ve toplumsal farkındalık yaratarak bireylerin sadece kendi nesilleri için değil gelecek nesiller için de özenli olmalarını sağlamaktır.

Bu turnuvada;

Join IGFA Now!

A). Genel Kurallar:

 1. Avlanma yöntemi olarak yalnızca ve sadece “olta” balıkçılığına izin verilmektedir. Olta avcılığında IGFA deniz kuralları geçerlidir. IGFA standartlarına uygun takımlarla Sırtı, jigging, popping veya akıntı avlanması yapılabilir. Bırakma veya paragat yöntemi ile avlanmaya kesinlikle izin verilmemektedir.
 2. Balık tutan tekne mutlaka saati, bölge bilgisi, balık cinsini ve büyüklüğünü balığı tutuğu anda telsiz ile hakem komitesine anında bildirmek zorundadır. Yarışma süresince bildirimi yapılmayan balıklar puanlamaya dahil edilmez. Vuruş alınması veya mücadeleye başlamadan koparma gibi durumların hakem komitesine bildirilmesi zorunludur. (Telsiz ile iletişim kurulamıyorsa cep telefonu ve whatsapp kanalı kullanılacaktır.)
 3. Yarışan tekneler kendilerine kayıt kabulde teslim edilen bayraklardan duruma uygun alanı mücadele esnasında ve sonrasında görünecek şekilde göndere çekmekle yükümlüdür.
 4. Tüm tekneler kendilerine teslim edilen tekne numaralarını her yönden görünecek şekilde teknelerine yapıştırmakla yükümlüdür.
 5. Kamış yuvasında iken veya kamış küpeşteye dayanarak balıkla mücadele kesinlikle yasaktır ve o balık için diskalifiye sebebidir.
 6. Her takım yakaladığı ve tartıya sunduğu balık cinslerini bilmek ve yarışma esnasında hakem komitesini doğru bilgilendirmek durumundadır.
 7. Oltaların sudan çekilmesi zamanı, yarışma öncesi organizasyon komitesince ilan edilecektir. Hava ve Balık durumuna göre yarışma esnasında hakem heyeti tarafından oltaların sudan çekilme zamanı değiştirilebilir.
 8. Avlanma saatleri içinde tutulan bir balıkla yapılacak mücadele oltaların sudan çekilmesi zamanını geçecek ise bu durum hakem heyetine derhal bildirilir. Bu durumda 45 dakika ek süre verilecektir. Ek tanınan süre içinde başka balık avlanamaz ve diğer takımlar sudan çekilmiş olmalıdır. Bu durumda bir hakem teknesi mümkünse bölgeye gelip durumu izleyecektir. Asılsız anonslar diskalifiye sebebidir.
 9. Özellikle “Orkinos” ailesinden tüm balıklar usulüne uygun “kanı akıtılıp” iyi durumda (Mutlaka buz ile soğutularak) muhafaza edilmelidir. Usulüne uygun kanı akıtılmamış ve/veya buzlanmamış balıklar tartıya kabul edilmeyecektir.
 10. Balıkla mücadele sırasında olta takımının el değiştirmesi veya balıkla mücadele eden yarışmacıya balığı çekmesi için yardım etmek yasaktır, (Balıkçıyı, mücadele esnasında yardımcı olabilecek ya da üzerinden yük alabilecek herhangi bir şekilde tutmak veya yardımcı olmak.) (Düşmesini önlemek amacıyla balıkçıyı tutmak veya dokunmak diskalifiye sebebi değildir. IGFA). Balığı yakalayan yarışmacı bir başkasının yardımı olmaksızın balığı tekneye getirmelidir.
 11. Yarışmacılar, özel şekilde bildirmeye gerek duymadan, Amatör Balıkçılık Sirküleri av limitleri dışında kalan balık adet, ağırlık ve türleri geri salmak mecburiyetindedir.
 12. Teknelerin livarlarında canlı yemle yarışmaya katılmaları serbesttir. Yarışma esansında yarışma alanı dışına çıkarak canlı yem avlanması yasaktır.
 13. Tartıya balık sunan takımlardan tutulan balıkların; mevcut kurallara uygun olarak, yarışma bölgesinde ve balığı tartıya sunan takım tarafından tutulduğunu belirgin ve açıkça gösteren tarihli Video kayıt’ı istenecektir.Yarışan ekibin turnuva t-shirtlerini giymiş olmaları şarttır. (Videolar son tartı saatinde uygun formatta ve ham video olarak hakem heyetine teslim edilmelidir.)(Direkt cep telefonundan veya karttan aktarma Whats app kanlıyla gönderim kabul edilmez.)
 14. Güvenlik haricinde demirlemek ve demirlenerek avlanmak yasaktır.
 15. Yakalanan balıklar, turnuva organizasyonuna tabi olacaktır.

B). Av Takımları:

 1. Doğal mazmozlama dışında hiçbir elektrikli veya elektronik balık çekici alet kullanılamaz. (sırtı teaserları haric)
 2. Balığı çekmekte yardımcı olabilecek elektrikli çıkrık gibi herhangi bir elektrikli sisteme izin verilmemektedir. (Balık tutulduğunda oltanın ayrılmasını sağlayacak uygun klips kullanımı durumunda Downrigger ve kite kullanımı serbesttir.)
 3. Yem tutmak için kullanılan çapariler haricinde dip balıkçılığında kullanılan oltalarda takım başına 2 adetten fazla iğne kullanımı yasaktır.
 4. Balığı yormak için şamandıra, paraşüt (akıntı/fırtına çapası) v.b sistemlerin kullanımı yasaktır.
 5. Balığın tekneye alınması için, IGFA standartlarına uygun saplı kepçe ve kanca kakıç kullanımı serbesttir. Mızrak kullanımı yasaktır.
 6. Monofilament Naylon veya örgü ip ana beden misinalar için en fazla 80 Lbs (36,3kg) veya naylon (mono) için en fazla 0.90 mm çapa kadar izin verilmektedir. (Misina Çeker değeri 80Lbs/36,3 kg’ı kalınlığı ise 0,90 mm’yi geçemez. Daha kalın malzemeler, boyları 10 m’yi aşmamak kaydıyla, sadece kol/köstek (lider) için kullanılabilecektir. Yastık destek (backing) misina kullanımı serbesttir. Yakalanan av, çift misina, lider, veya iğneden hemen önce gelen ilk 5 metre (16.5 feet) misina kalınlığına göre sınıflandırılır. Bu kesim, yekpare tek bir misina parçasından oluşmalıdır. (IGFA kuralları)
 7. İğnesiz teaserlar (hariç olmak üzere avlanılacak olta takımı sayı limiti 9 dur.
 8. Yayıcı Çubuklar (spreader bar ve daisy chain (ardışık yem) ler sadece tek iğne ile kullanılabilir.
 9. LİDER (Uç/Ek Beden) IGFA kurallarına uygun olmalıdır.
 10. Çift Beden Misinalar ve Ana Bedenler IGFA kurallarına uygun olmalıdır.
 11. İĞNE: Canlı veya ölü naturel yem kullanıldığında J hook (J iğne) kullanımı yasaklanmıştır. Canlı veya ölü naturel yem kullanıldığında çapraz olmayan düz çember (Non-Offset) iğnelerin kullanılması zorunludur.

C). Yakala ve Sal Uygulaması:

 1. Bu yarışmada uygulanan “Yakala ve Sal” (Catch and Release) uygulaması için tutulan ve sonrasında salınan balıkların; mevcut kurallara uygun olarak   yarışma bölgesinde ve balığı tartıya sunan takım tarafından tutulup sağlıklı ve usulüne uygun salındığını belirgin ve açıkça gösteren tarihli video kaydı istenecektir. Yarışan ekibin turnuva t-shirtlerini giymiş olmaları şarttır. (Videolar son tartı saatinde uygun formatta hakem heyetine teslim edilmelidir.)
 2. Salınan balığın kg tahmini ancak ve sadece hakem heyetinin takdirindedir. Hakem heyetinin takdir ettiği tahmini balık kilosundan alınacak puanın yanında salınan balığın kilosu kadar ek puan uygulanacaktır. (kg x puan)+kg.
 3. Sadece turnuva hedef türleri yakala ve sal uygulaması kapsamında değerlendirilecektir.
 4. Yakala bırak ödülü tamamen hakem heyeti takdirindedir. Salınan balığın türü, kilosu, video görüntüsü ve uygulanan yakala bırak tekniğine göre karar verilecektir.
 5. Puantaj tablosuna göre avlanma limitleri kilolarının altındaki balıklar uygun şekilde geri salındıysa hakem heyetinin takdir ettiği tahmini balık kilosundan alınacak puanın yanında salınan balığın kilosu kadar ek puan uygulanacaktır. (kg x puan) +kg.
 6. IGFA Yakala bırak kuralları aynen geçerlidir.
 7. Diğer  balık türleri yakala bırak kapsamında değerlendirilmeyecektir.
 8. Aşağıdaki eylemlerden birini tamamlandıktan sonra balık yakala bırak olarak değerlendirilecektir.

A)Avcının takım arkadaşı lideri eline almayı başardığında;

B)Fırdöndü kamışın ucuna değdiğinde;

C.Lider ile ana misina arasındaki bağlantı noktası kamış ucundaki halkadan geçtiğinde;

9.Eğer iğnenin çıkarılması mümkün ve balığa veya avcıya zarar vermeyeceği öngörülebiliyorsa iğne çıkarılmalıdır.

10.Eğer iğne çıkarılamıyor veya çıkarılırken balığa zarar verileceği öngörülüyorsa lider iğneye mümkün olan en yakın yerden kesilmelidir.

11.Yardımcılar lideri el ile kopartmaya veya ardı ardına asılarak çıkarmaya çalışmamalıdır. Bu eylem özellikle iğnenin balığın çenesine takılı olmadığı durumlarda avcıya veya balığa daha fazla zarar verebilir.

12.Mavi Kanat Orkinoslar ve Kılıç Balıkları geri salınacaksa sudan kesinlikle çıkarılmayacaktır.

13.Geri salınacak diğer türler sudan çıkarıldı ise hızla suya geri iade edilmeli ve canlandırma için balığın solungaçlarından yeterince su geçecek şekilde ileri doğru hareketi sağlanmalıdır. Dip balıkları için dekompresyon yapılmalıdır.

14.Kepçelenecek ve sonrasında suya geri iade edilecek balıklar için mümkünse düğümsüz ve kauçuk kaplı tora sahip kepçeler kullanılmalıdır.

 D). Puanlama:

 

 1.  (*) Puanlar her 1 kg içindir.
 2. (**) Takımlar teknelerine yarışmacı başına 1 adet mavi kanat orkinos veya kılıç balığı alabileceklerdir.  Takımlar yakala bırak uygulama kuralları kapsamında yarışma saatleri içinde yakala bırak uygulaması yaparak hakem takdirinde puan alabilirler.
 3. (***) Tutulan Albacore Orkinos adedi, teknedeki yarışmacı kişi sayısını aşamaz.
 4. (****) Geçmiş tecrübelere göre, bölgede en yaygınca yakalanan “diğer” balık türleri: Sarıağız -Granyöz (ArgyrosomusRegius)Tral -Travilya (CaranxCrysos) Torik, Yazılı Orkinos, Iskarmoz, Turna, Kofonadır.
 5. (*****) Avlanması Yasak Türler: Ak Lahoz, Orfoz v.b. av yasağı olan türlerin avcılığını yapılması yasaktır. (Çizelge 1) Avlanma esnasında yasak türlerin yakalanması durumunda usulüne uygun şekilde iade edilecektir. (dekompresyon ve canlandırma) Takım mücadeleyi ve yakala bırak eylemini video ve fotoğraflarla belgeleyebilir. Bu balıklar puan x kg. uygulamasına tabi değildir. Ancak tür devamlılığına katkı sağlayan takımlara 50 ödül puanı verilecektir. Bu türlerin avlanarak alıkonulması durumunda 100 ceza puanı uygulanacaktır.  Amatör balıkçılık sirküleri 6. bölümde yer alan yaptırımlar ayrıca idari birimler tarafından uygulanır.
 6. Kasıtlı bir şekilde takvim yasağı veya av yasağına bağlı türlerin avlandığının ve alıkonulduğunun tespiti durumunda takım diskalifiye olur. Amatör balıkçılık sirküleri 6. bölümde yer alan yaptırımlar ayrıca idari birimler tarafından uygulanır.  
 7. Tutulan balıklar son tartı saati öncesi hakem heyetine tür/yarışmacı/olta sınıfı/tekne adı olmak üzere teslim edilmelidir.
 8. Tartı Hakemi tartı esnasındaki her soru/sorunda son karar yetkisine sahiptir. Balıkların kabulleri tartı hakeminin inisiyatifindedir.

E). Yarışan Ekipler:

 1. Programda ilan edilecek olan bilgilendirme toplantısına tercihan katılımcı ekibin tamamı, mümkün olamıyorsa en az ekip lideri, kaptan ve bir yarışmacının katılımı zorunludur.
 2. Yarışmaya tekne/ takım başına en az 2 yarışmacı katılabilir. En fazla 6 yarışmacı önerilmekle birlikte takımlar tekne istihab haddini aşmamak kaydıyla istedikleri kadar yarışmacıyla turnuvaya katılabilirler.
 3. Didim’a özgü ahşap ayna kıç ve Gulet teknelerinde tekne istihab sınırları dahilinde izleyici olarak kişi sınırlaması yoktur. Yarışmacı ve Olta takımı sınırları dahilinde bu tekneler arzu ederlerse müşterileriyle turnuvaya iştirak edebilirler.
 4. Her takımda mutlaka organizasyon komitesi ve hakem heyeti ile iletişimi sağlayacak bir takım lideri bulunacaktır.
 5. Her takım üyesi kayıt esnasında turnuva kayıt kabul formunu doldurarak turnuva kurallarını kabul etmiş olacaktır.
 6. Turnuva başladıktan sonra takım değişikliği kabul edilmeyecektir. Tekne arızası v.b. gibi durumlarda organizasyon komitesinin bilgi ve onayı dahilinde tekne değişikliği yapılabilir.

F). Tekneler:

 1. Yarışma süresince tüm tekneler ve ekipler tekneleri ve kendileriyle ile ilgili tüm emniyet, güvenlik ve sağlık önlemlerini almak ve azami dikkat göstermek zorundadır.
 2. Start anında aşırı hız ve teknelerin birbirine aşırı yanaşmasından kaçınılmalıdır. Bu yarışma kesinlikle bir sürat yarışı değildir.
 3. Olası bir acil durumda, her tekne acil durumu bildirmek ve imkanları nispetinde kendi tekne ve ekibini riske sokmadan elinden gelen her türlü yardımı yapmakla mükelleftir.
 4. Katılımcı kimlikleri, avlanma ruhsatları, tekne evrakları, tekne ve kişi sigortaları gibi tüm konular, tekne sahibi, kaptan ve katılımcının sorumluluğundadır. Tümü turnuva öncesi ve süresince geçerli bir şekilde teknede bulundurulmalıdır.
 5. Tekne ve can güvenliği katılımcıların ve her teknenin kendi kaptanının sorumluluğundadır. Denize açılma o gün balık avlanma veya avlanmama kararı her teknenin kaptanında ve bireysel olarak katılımcılara aittir.
 6. Teknelerin bakımlı eksiksiz ve mevzuata uygun tüm gerekli evraklarıyla denize açılmaları her teknenin kaptanında ve bireysel olarak katılımcılara aittir.
 7. Tüm tekneler, mutlaka çalışır vaziyette Marin VHF telsiz yanı sıra gerekli güvenlik teçhizatı ile donatılmış olmalıdır.
 8. Teknedeki kişi sayısı teknenin istihap haddini aşamaz.
 9. Tekne ve can güvenliği katılımcıların ve her teknenin kendi kaptanının sorumluluğundadır.
 10. Hava durumu, teknenin durumu ve katılımcıların sağlık durumuna göre denize açılma ve o gün balık avlanma veya avlanmama kararı her teknenin kaptanında ve bireysel olarak katılımcılara aittir.
 11. Balık ile mücadele eden tekneye hakem botu hariç 200 mt’ den fazla yaklaşmak yasaktır.
 12. Orkinos gibi büyük bir balık ile mücadele eden  tekne bu durumu derhal telsiz ile duyurmak zorundadır. Yakınındaki teknelerin uzaklaşmalarını talep edecektir.
 13. Hakem tekneleri haricinde, avlanma saatleri süresince zorunlu durumlar dışında (arıza, v.s) teknelerin birbirlerine ve çiftlik alanlarına  100 metreden fazla yanaşmaları, bot indirmeleri ve karaya çıkmaları yasaktır.
 14. Turnuva süresince katılımcı teknenin D-Marin Marina dışında gecelemesi özel izne tabidir.
 15. Her tekne Amatör Balıkçılık Tebliği ve Ulusal Mevzuat ve Kanunlara uymak zorunluluğunda ve yükümlülüğündedir.
 16. Sahil Güvenlik gibi yerel otoriteler ve resmi merciler ile doğabilecek herhangi bir ihtilaftan dolayı çıkabilecek durumlar her teknenin kendi sorumluluğundadır.
 17. Marinaya giriş ve çıkışlarda giriş çıkış hız ve iletişim kurallarına dikkat edilmelidir. Marina hız limitlerine mutlaka uyulmalıdır.

G). İletişim:

 1. Çalışır durumda telsizi olmayan tekne turnuvaya kabul edilmeyecektir. Turnuva startından 60 dk. öncesinden telsizler açık olacaktır ve çağrı ile test edilecektir.
 2. Tüm tekneler genel telsiz kurallarına uymakla yükümlüdür.
 3. Turnuvaya katılan tekneler yarışma esnasında turnuva hakemlerine 2 saatte bir konumlarını telsiz ile bildireceklerdir.
 4. Kanal 11 sadece hakem yarışmacı iletişimine aittir, tekneler görüşmeleri Kanal 11 ‘den çağrı yaparak Kanal 12 de yapacaktır.
 5. Her tekneden tekne kaptanına ve tekne ekip liderine ait bir cep telefon no’su da ayrıca istenecektir.
 6. Telsiz iletişimi kurulamayan hallerde cep telefonu ile hakemlere bilgi verilecektir. Hakemler cep telefonu ile aldıkları bilgileri telsiz anonsuyla/toplu mesaj ile yarışmacılarla paylaşacaklardır.
 7. 2 saat içinde telsiz iletişimi kuramayan tekne cep telefonu ile bu durumunu merkez hakem teknesine bildirmelidir.

H). Avlanma Bölgesi:

Avlanma Bölgesi web sitesinde ilan edilmiştir. Geçerli av sahası turnuva kaydında takım liderlerine elden verilen harita şeklinde de ayrıca verilecektir. Avlanma saatleri dahilinde belirlenen av sahası dışında yem balığı dahil avlanmak kesinlikle yasaktır.

I). Ödüller:

Ödüllerin dağıtımı organizasyon komitesinin inisiyatifindedir.

 1. Yakala Ve Bırak Özel Ödülü: Yakala bırak ödülü tamamen hakem heyeti takdirindedir. Salınan balığın türü, kilosu, video görüntüsü ve uygulanan yakala bırak tekniğine göre her balık için ayrı puan verilecektir. Toplamda en yüksek yakala bırak puanı sahibi takım ödülün sahibi olacaktır.Bu balıklara ait puanlar Toplamda Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük Ödüllerine dahil edilmeyecektir.
 2. En Büyük Balık: Turnuva süresince takımlar tarafından kurallara uygun olarak avlanarak hakem komitesine sunulan balıkların en ağır örneği için verilecektir. Bu balığa ait puan Toplamda Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük Ödüllerine dahil edilmeyecektir.
 3. Toplamda Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük Ödülleri: En büyük balık kategorisinde ödüle layık bulunan balık hariç olmak üzere yarışmacı ekibin avladığı toplam balık puanına göre sıralama yapılacaktır.
 4. Juri Özel Ödülleri: Jjuri özel ödülleri organizasyon komitesinin takdirindedir.
 5. Yakalanan balıklar, turnuva organizasyonuna tabi olacaktır.
 6. Ödüllerin dağıtımı organizasyon komitesinin inisiyatifindedir.
 7. Mücbir sebepler dışında takımların ödül törenine tercihan Turnuva/Takım formalarıyla eksiksiz katılmaları gerekmektedir.

İ). İtirazlar ve kuralları:

 1. Her takım kaptanı tespit ettiği kural ihlalini hakem heyetine bildirmekle sorumludur.
 2. Tartı işlemi yarışmacılar önünde ve hakemler tarafından yapıldığından tartı itirazları ancak tartım esnasında kabul edilecektir.
 3. Protestolar ve itirazlar turnuva esnasında ve anında hakem heyetine telsiz, ulaşılamıyorsa telefon ile bildirilmelidir. Protesto dönüşte yazılı olarak yapılacak açık kanıt ve 2 şahit ile birlikte sunulacaktır.
 4. Protesto 100 € (yüz Euro) veya karşılığı T.L. ödeme ile beraber sunulur/yapılır. Protesto hakem heyeti tarafından aynı gün değerlendirilir. Protestonun haklı bulunması durumunda ödeme protesto sahibine iade edilir.
 5. Art niyetle yapılan asılsız ihbar ve protestolar diskalifiye sebebidir.
 6. Diğer takımların yarışma davranışları ve yarışmaya ilişkin diğer konular ile ilgili itirazlar (Olta takımları da dahil), tespit anında hakemlere bildirilmeli ve de limana dönüşü izleyen ilk 30 dakika içinde hakem heyetine yazılı olarak bildirilmelidir.
 7. Puanlama, ilgili itirazlar, puanların ilanını izleyen 30 dakika içinde hakem heyetine yazılı olarak bildirilmelidir.
 8. İtirazlar yarışma hakemleri tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır, karar nihaidir.

J). İptal ve Değişiklik;

 1. Organizasyon komitesi web sitesinde yayınlamak şartı ile turnuva tarihleri ve de avlanma günleri sayısı hava muhalefeti veya öngörülemeyen mücbir sebeplerden dolayı değiştirilebilir, turnuva 1 güne düşürebilir veya tamamen iptal edebilir. İptal durumunda telafi günleri olmayacaktır. Hava muhalefeti veya mücbir sebeplerden ötürü planlanan etkinliğin gerçekleşemediği durumda yemek ve eğlence deniz yarışma gün ve etaplarından bağımsız olarak devam edecektir.
 2. Yarışma flama ve numaralarını engellememek kaydıyla sadece sponsor firmalar tekne üzerinde görsel reklam materyali kullanabilir. Diğer tekneler herhangi bir reklam faaliyetinde bulunamaz. Bu tür faaliyette bulunanlar yarışmaya kabul edilmeyecektir.
 3. Mevzuat en gerekli olanlar ve yarışma flama ve bayrakları dışında herhangi bir flama ve bayrak kullanımı yasaktır.

 K): Cezai Kurallar:

 1. Yukarıdaki kuralların biri veya fazlasının çiğnenmesi 150 ceza puanı uygulanır veya takımın o gün için yarış dışı kalmasıyla sonuçlanır.
 2. Yarışmacıların programda ilan edilen son tartı saatinden önce marinaya dönmesi esastır. Mücbir haller dışında (arıza/ ağır hava şartları) gecikmeli dönüş, sadece o gün için diskalifiye ile sonuçlanır.
 3. Çağrılara cevap vermek zorunludur.
 4. Bir balığın hakem heyetine nizami av olarak sunulup, bilahare hakemler veya hakem kurulu tarafından gerek IGFA gerekse Amatör Balıkçılık Sirküleri veya Turnuva Kurallarına aykırı olduğu ispatlanması durumunda, tekne, tayfa ve takıma 150 ceza puanı uygulanır veya takımın o gün için yarış dışı kalmasıyla sonuçlanır.
 5. Yarışa katılan teknelerin, yarışma sponsor tekneleri hariç olmak üzere sosyal medya dahil herhangi bir şekilde marka reklam faaliyeti yapmaları yasaktır ve diskalifiye sebebidir.
 6. Seyir/avlanma süresince ağır alkol kullanımına güvenlik açısından izin verilmemektedir.