Amatör ve Sportif Balıkçılık Etik Kuralları

Bu kurallar amatör balıkçılık faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında uygulanması gereken etik standartlar için ortaya konmuştur.

Amatör Balıkçı Etiği;

Amatör balıkçı diğer balıkçıların haklarına saygılıdır.
Amatör Balıkçı; yerel halk ve avlandığı bölge sahiplerine saygı gösterir. Avlandığı bölgenin yaşam biçimi, kültürü, töreleri, gümrük kuralları, gelenek ve önemli alanları için gereksinimleri ve kuralları bilir uygular ve dikkate alır.
Doğal kaynakların kullanımında başkalarının haklarını korur gözetir, etik davranışları teşvik eder.
Su ortamındaki ve çevresindeki tüm canlılara saygı duyar, değer verir ve korur.
Mevcut mevzuat limitleri çerçevesinde sadece istediği ve yeteri kadar balığı alıkoyar.
Asla avlanan balıkları ziyan etmez. Avlanması yasak olan türler, hedef dışı veya avlanma limitleri dışında olan balıkları mutlak dikkatli bir şekilde geri salar.
Amatör balıkçı avlandığı bölge veya ülkenin tüm kanun ve mevzuatına uyar.
Amatör Balıkçı balıkçılık faaliyetlerini kendisi ve çevre için güvenlik kurallarını belirten mevzuata uygun olarak icra etmekle yükümlüdür.
Amatör Balıkçı amatör olta balıkçılık ve amatör denizcilik kurallarını bilir ve uygular. Başkalarının da uymasını ve öğrenmesine yardımcı olur.
Amatör Balıkçı; bilgi ve becerisini geliştirmek için sürekli yenilikleri araştırır bilgisini diğer amatör balıkçılarla paylaşır.
Amatör ve sportif balıkçılığın gelişmesi için destek ve katkıda bulunur.
Amatör balıkçı; yanlış veya yanıltıcı reklam, promosyon veya pazarlama yapmaz.
Amatör Balıkçı; diğer bireyleri yanıltacak abartılı ve yanlış bildirimlerden kaçınır.
Amatör balıkçı; ilgili kurumların talep ettiği gerekli ve zorunlu balıkçılık istatistik ve veri toplama programları veya çalışmalarına katılır ve yardımcı olur.
Amatör balıkçı; her zaman içinde bulunduğu deniz ve içsu ortamların korunmasında etkin rol alır.
Amatör balıkçılığın toplum içinde saygınlığının arttırılması için çalışır.
Avlandığı bölgeyi temiz bırakır
Ölüm ve hasara neden olarak yaban hayatını tehdit eden etkenlere karşı eylemler yürütür.
Asla avlandığı bölgeyi ve suyu kirletmez ardında kullandığı balıkçılık malzemeleri de dahil atık bırakmaz.
Kamp sahalarını temiz ve düzenli kullanır ve bırakır.
Amatör Balıkçı; amatör balıkçılığa zarar verebilecek tüm uygulamaları ortadan kaldırmak için çaba sarf eder.
Bu kurallar dünyada mevcut uygulamalardan derlenmiş ve ülkemize uyarlanmıştır.

Dr.Serdar GÜNSEREN

IGFA TÜRKİYE

 

Leave a reply