IGFA Nedir?

 1939 yılında kurulan ve merkezi Amerika’da bulunan IGFA, Kar amacı gütmeyen ve  üyeler tarafından desteklenen bir kuruluştur. IGFA Bu yıl kuruluşunun 80. yılını kutlamakta ve dünyada seçilmiş 321 temsilcisi 22.000 üyesi bulunmaktadır. Bu temsilcilerinin %25 kadarı Akdeniz ve çevresinde temsilciliklerini sürdürmektedir. IGFA Türkiye’de Elvio PENNETTİ ( elviope@gmail.com) ve. Dr. Serdar GÜNSEREN ( serdargunseren@gmail.com ) tarafından temsil edilmektedir.

Sportif balıkçılık ile ilgili rekorlarını kayıt altına alan, Sportif balıkçılık kurallarını belirleyen ve onayan öncü ve lider bir kuruluş olan IGFA, bunun yanı sıra tüm dünyada sucul yaşam alanlarının korunması için çalışan en büyük ve en önemli uluslararası dernektir. IGFA bu çalışmalarını tüm dünyada temsilcileri, biyologlar ve çeşitli kuruluşlar ile sürdürmektedir.

IGFA Rekerasyonel ve Sportif balıkçılığın keyifli bir şekilde sürdürülebilmesi için balıkları ve sucul yaşam alanlarını etkili bir şekilde korunmasını teşvik ederek bilimin ışığında oluşturduğu Eğitimler, koyduğu kurallar, etik ve sorumlu balıkçılık ilkleri çerçevesinde çalışmalarını büyük bir kararlılıkla sürdürmektedir..

80 Yıllık çalışmaları sonucu IGFA artık rekreasyonel balıkçılık konusunda dünya otoritesi haline gelmiştir. IGFA Rekreasyonel balıkçılık ile bilim arasındaki köprüyü kurmuştur. 80 yıl önce su kaynakları limitsiz görülmekte iken günümüzde birçok balık türü ve sucul yaşam alanları tükenme tehdidi altındadır. Sportif ve rekreasyonel balıkçılığın karşı karşıya kaldığı bu durumla ilgili olarak IGFA, sürdürülebilir balıkçılık alanında da lider bir rol üstlenmiş olup dünya olta balıkçılığı tarihinin korunması ve kayıt altına alınması konusunda da çalışmalar yapmaktadır.
IGFA, Rekreasyonel balıkçılığın korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için  yapılaması gereken en önemli işin gençleri balık biyolojisi ve su yaşam alanları ile ilgili eğitmek olduğuna inanmaktadır. Bu amaçla, IGFA çocuklara yönelik çevre yönetimi ve etik olta balıkçılığı önemi hakkında uygulamalı balıkçılık ve Deniz Bilimleri eğitim programları geliştirmiştir. 2013 yılında, IGFA eğitim programı üzerinden 48,919 çocuğa ulaşılmıştır. 1998 yılından bu yana yaklaşık 450.000 çocuğa insan etkisinin çevrelerindeki dünyayı nasıl etkilediğini ve çevre koruma önemi hakkında eğitim verilmiştir. Bu eğitimler etik olta balıkçılığı ile somutlaşmakta ve gelecekte bizleri bekleyen kötü durum için pozitif yönde proaktif davranış değişikliğini sağlamaktadır.

IGFA ya üye olmak için https://www.igfa.org/memberships.aspx

 

Leave a reply