Neden Sportif Balıkçılık?

Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya’da yürütülen çalışmalar, Sportif balık avcılığının bu ülkelerde milyonlarca insan tarafından yapıldığını ve büyük bir ekonomi oluşturduğunu göstermektedir.

Deniz Turizmi alt sektörü içinde yer alan ve  kıyısal alanlarda ilgi çeken rekreasyonel aktivitelerden biri olarak Amatör Balıkçılık son yıllarda ülkemiz turizmi için oldukça önemli bir potansiyel oluşturmaktadır.

Sportif Balıkçılık,

Günümüzde sportif balıkçılık giderek yükselen bir trendde pek çok kişiyi içine çeken doğa aktivitelerinden biridir. Sportif Balıkçılık tüm dünyada milyonlarca kişi  tarafından yapılmakta ve büyük bir ekonomi oluşturmaktadır.

Bireyler refah düzeyleri arttıkça eğlenceye, boş vakit geçirme aktivitelerine, sportif amaçlı uğraşılara daha çok zaman ve para ayırmaktadır. Doğayla iç içe yapılan Amatör Balıkçılık, birçok kıyısal ülkede bu uğraşıların başında gelmektedir. Sutinen ve Johnston (2003), Amatör balıkçılığın, Kanada, İtalya, İspanya, Japonya, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi bayağı birçok ülkede gerçekleştirilen popüler bir deniz rekreasyon aktivitesi olduğunu bildirmektedir.

Sportif Balıkçılık, Türkiye’de de ilgi görmekte, iç sular yanı sıra kıyı ve deniz alanınca zengin, farklı ekosistemleri ve ekonomik aktiviteleri barındıran ülkemizde önemli bir ekonomik potansiyel yarattığı bilinmektedir. Rekreasyonel ve sportif balıkçılık uzun yıllardır yapılan sevilerek hızla yaygınlaşan bir turizm aktivitesidir.

Artan halk ilgisine ve önemine rağmen, Amatör balıkçılığın hem sosyo-ekonomik hem de deniz kaynakları üzerine etkileri günümüze kadar oldukça göz ardı edilmiştir (Gaudin ve De Young, 2007; Ünal ve diğ., 2010).

Amatör balıkçılık gelişmiş ülkelerde milyarlarca dolarlık bir ekonomi yaratırken, birçok geçiş ülkesi (Arjantin, Brezilya, Çin, Hindistan, Orta Amerika) ve bazı gelişmekte olan ülkelerde de sosyal ve ekonomik bir araç olarak ortaya çıkmaktadır (Parkkila ve diğ., 2010). Günümüzde, toplam Amatör balıkçı sayısı 700 milyon civarında tahmin edilmektedir ve Amatör balıkçılık, küresel balıkçılığın önemli bir bileşeni olarak giderek artan ekonomik, sosyokültürel ve ekolojik önem taşımaktadır (Pawson ve diğ., 2008; Mora ve diğ., 2009; Ihde ve diğ., 2011).

Sportif balıkçılık, gerçekleştirildiği bölgede doğrudan ve dolaylı ilişkili olduğu sektörlerde ekonomik bir aktivite yaratır (SFITUM, 2004). 19 Avrupa ülkesinde % 9,5 oranla toplamda 44,8 milyon Amatör balıkçı bulunmaktadır. Avrupa’da Akdeniz’e kıyısı bulunan ülkelerde, Amatör balıkçılık yalnızca kaynaklar üzerindeki baskıyı artıran önemli bir boş zaman aktivitesi değil, aynı zamanda Avrupa’da yıllık 25 milyon Amatör balıkçının 25 milyar Avro harcadığı, bir ekonomik aktivitedir.

Benzer şekilde, Amerika’da tatlı ve tuzlu sularda gerçekleştirilen Amatör balıkçılık çok önemli bir ticaret ve istihdam kaynağıdır. Sadece ABD genelinde, 65 milyona yakın kayıtlı Amatör balıkçı ile, 18 milyar dolar gelir, 52,4 milyar dolar satış, 30 milyar dolar katma değer, 72 milyar dolar seyahat, ve 370,000 kişilik istihdam neticesinde, sektörün ekonomiye konsolide katkısı 220 milyar dolar civarında olmaktadır. (NOAA, 2013).

Bu doğrultuda, Türkiye’de turizmin çeşitlendirilmesinde ve özellikle kıyısal alanların gelecekteki sürdürülebilir gelişiminde Rekreasyonel ve Sportif Balıkçılık büyük önem taşımaktadır.

Kılıç’giller (Billfish) ve Ton’giller (Tuna) türlerinin avcılığı da dahil olduğu, Big Game (Büyük Av) ile Offshore (Açık Deniz) segmentleri, Sportif Balıkçılığın  En üst segmenti sayılmaktadır.

Yukarıdaki bilgiler ülkemizde bu sektörün , ne kadar ilgi çekeceği ve  büyüyebileceği hakkında da fikir vermektedir.

Ülkemizde Sportif Balıkçılık gerek katılım gerek sektörel olarak büyük bir atılım içindedir. Toplumun bir çok kesiminden bir çok kişi değişim ve macera ruhu ile sportif balıkçılık yapmakta ve ülkemizde düzenlenen yarışmalara katılmaktadır. Bu tür bir aktiviteye katılmak bir prestij yaratmaktadır..

 

 

 

Leave a reply